Tävlingsregler

Ladda ner tävlingsregler som pdf

Bakgrund

Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering för svenska grundskole- och gymnasieelever. Syftet med Webbstjärnan är att utveckla användningen av internet i skolarbetet och att elever i den svenska skolan ska få goda kunskaper i att använda internet för att publicera innehåll och sprida meningsfulla budskap. Det är .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som anordnar tävlingen.

1 Villkor för deltagande

För att kunna delta i tävlingen Webbstjärnan ska de deltagande eleverna vara inskrivna i skola i Sverige och tävlingsbidraget ska vara tydligt kopplat till gällande läroplan. Eleverna tävlar i lag och tävlar i olika åldersindelade tävlingsklasser. Bakom varje lag måste det finnas en ansvarig lärare som gentemot .SE ansvarar för det deltagande laget och tävlingsbidraget.

2 Det deltagande lagets domännamn

Det deltagande laget får använda ett (1) domännamn per deltagande lag. Om ett deltagande lag valt fel domännamn, eller domännamnet innehåller felstavningar, ska laget kontakta Webbstjärnans support.

3 Innehållet i tävlingsbidraget

De deltagande lagen får inte publicera material som gör intrång i annans rättigheter eller som bryter mot lag.

För det fall ett deltagande lag eller en deltagande elev bryter mot tävlingsreglerna, om domännamnet eller innehållet på webbplatsen strider mot lag eller på annat sätt enligt .SE är olämpligt har .SE rätt att omedelbart utesluta det deltagande laget från tävlingen och stänga ner domännamnet och webbsidan. .SE:s beslut går inte att överklaga.