Om juryarbetet

Alla som klarar första gallringen får diplom

.SE har utsett en jury, där såväl skolvärlden som näringslivet finns representerade.

Gallringen av tävlingsbidragen börjar den femtonde mars. Vid den första gallringen ser vi över vilka webbplatser som uppfyllt Webbstjärnans grundkrav och därmed får stanna i tävlingen. Alla elever som tillhör lag som klarar den första gallringen får varsitt diplom som bevis för att de har grundläggande kunskaper i webbpublicering.

Sedan sker gallringen i flera steg. Den avslutas med att juryn träffas och nominerar de mest kvalificerade bidragen i varje tävlingsklass och dessa bjuds sedan in till prisutdelningen som sker i maj. Juryns sammansättning kan variera en del, 2014 bestod den av följande medlemmar.

Ett lag som gallrats ut deltar inte längre i tävlingen och kan inte komplettera sitt bidrag med de delar som saknas för att återfå sin plats i tävlingen. Däremot finns självklart alla webbplatser kvar på webben under ett år från och med tävlingens början. Gallringen startar den 15 mars och det är utifrån hur webbplatsen såg ut den 15 mars som avgör bedömningen. Webben är dynamisk och föränderlig, vi tar inte ansvar för att uppdatera oss i webbplatsernas utveckling efter den 15 mars.