Använd programmering som ett verktyg i grundskolans tidiga år

Inom ramen för Barnhack har Måns Jonasson skrivit en Internetguide: Barnhack och till den XL-material för vuxna, som vill lära ut programmering i verktyget Scratch till barn. I vår .SE inom ramen för Barnhack att arrangera fem workshops riktade mot pedagoger som vill arbeta med programmering som ett verktyg i grundskolans tidiga år.

Utgångspunkten för IIS initiativ kring programmering för barn är verktyget Scratch, och workshoparna kommer att vara i:

- Stenungsund (1 april 2015)
- Kungälv (22 april 2015)
- Göteborg (29 april 2015)
- Stockholm (12 juni 2015)
-Stockholm (16 juni 2015)

Vid sidan av de fysiska workshoparna kommer vi att ta fram en lärarhandledning för pedagoger som arbetar i de tidiga åren i grundskolan i hur de kan arbeta med Scratch som programmeringsverktyg i grundskolan. Vi kommer att göra en eller flera webbkursar kring materialet. Du är naturligtvis väldigt välkommen att anmäla dig till något av workshopstillfällena eller bara skicka iväg en intresseanmälan om att få ett meddelande när Barnhacks pedagogmaterial släpps i vår.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Kommentarer

Bloggat om artikeln

  • Workshop i att programmera Scratch för pedagoger | Pedagog Stenungsund
    16 februari 2015, kl 15.51

    […] “Programmera Scratch för pedagoger”, är en workshop som hålls av Christina Löfving som arbetar på Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Fokus i workshopen kommer att ligga på att ge dig som är pedagog i årskurs 1-6, övningar och förutsättningar för att arbeta med programmering som ett verktyg i din undervisning.  Du kan läsa mer och anmälda dig här. […]