Bloggande: en naturlig del av skoldagen

Något Webbstjärnan ofta möter efter att det initiala peppandet för de nya läroverktygens möjligheter har lagt sig är frågan ”men HUR integrerar man bloggandet i skolan?”. Det är inte bara en befogad fråga, utan även en oerhört viktig sådan. Webbstjärnan passade frågan vidare ut i våra nätverk för att söka svaret på hur bloggandet kan bli en naturlig del av skoldagen.

Det finns, som vi ser det, fyra grundfrågor att besvara när diskussionen om bloggen som naturlig del i skolvardagen uppstår. Vi har med hjälp av Margurite Fransson, som driver spanskbloggen hablaespanol.se, och Johan Andersson, som driver svenskbloggen sportfiskesvenska.se, försökt besvara dessa.

Varför tror du att många lärare upplever att de inte hinner med bloggande och skolarbete?

Margurite: Jag tror att många lärare är överhopade med administrativa göromål och inte vill öka denna börda. Dessutom kan en del tro att det är alldeles för invecklat och tar för mycket tid. Jag tror även att det finns lärare som tycker att webbpublicering inte tillför något till undervisningen. Men detta är bara vad jag tror.

Johan: Jag tror att det finns flera orsaker till det. Dels tror jag att man upplever att man inte kan anpassa de uppgifter man ger eleverna så att de fungerar i bloggformen, dels tror jag att tekniken avskräcker många. Ett ytterligare skäl till att man inte arbetar mer med bloggande är kanske att man ser det som ytterligare en sak som ska tryckas in i planeringen.

Hur gör man då bäst bloggande till en naturlig del av skolan?

Margurite: Integrerar det med skolarbetet!

Johan: Jag försöker i alla mina planeringar se om det är möjligt att producera material för bloggen. Jag tycker att det fungerar i de flesta sammanhang! En viktig utgångspunkt är också att det vi producerar ska vara intressant för andra och det gör att eleverna på ett naturligt sätt måste anpassa det de skriver efter dem som följer bloggen. Det är också viktigt att man ser bloggen (och all annan IKT) som ett verktyg, och inte som ett moment som konkurrerar med kursens innehåll.

Vad finns att vinna på att låta blogg och skolarbete integreras? Finns det någon nackdel?

Margurite: Den publika aspekten gör att eleverna anstränger sig lite extra, eftersom fler än bara läraren kan se vad de gjort. De tränar på att våga visa vad de gjort och de lär sig vad som är tillåtet att publicera och inte tillåtet.

Johan: Vinsterna med att blogga i skolarbetet är så många! Eleverna får lära sig att skriva för webben. Vi jobbar med samma genrer i svenskämnet som tidigare men eleverna lär sig att göra dem webbanpassade. I och med att eleverna också skriver för en publik upplever jag också att de är mer noggranna i sitt skrivande. Vi sparar allt i GoogleDrive innan det publiceras på bloggen. Det gör att eleverna går igenom texten när de flyttar den till bloggen och ofta ytterligare en gång när de kontrollerar hur den ser ut när den är publicerad. Bloggen är även ett otroligt nyttigt verktyg när man arbetar med kamratbedömning. Alla ser vad alla gör och kan inspireras, ge och få feedback. Bloggen ger dessutom föräldrarna inblick i vad deras barn jobbar med i skolan, såväl som hjälper med bedömning och möjligheterna att utveckla undervisningen. Som lärare tycker jag att det varit fantastiskt roligt att jobba med en blogg. Jag lär mig massor hela tiden och jag vill verkligen kunna använda den teknik som finns.

Nackdelar ser jag inte så många. Att några elever tycker att det är jobbigt och svårt är ju något jag brottades med även innan bloggandet. Sedan tar det givetvis mycket tid för mig som lärare, men det känns som att det är väl investerad tid, eftersom jag lär mig så mycket.

Vilken, tycker du, är den främsta anledningen till att göra skolarbete på nätet?

Margurite: Det är den värld eleverna lever i och jag upplever att detta ökar motivationen att lära. De utvecklar sin digitala kompetens samt sitt entreprenöriella lärande.

Johan: Enligt läroplanen är skolan ansvarig för att eleven lär sig använda modern teknik och jag tycker att det på många sätt är en jämlikhetsfråga. Det är viktigt att alla elever får möjlighet att ta del av de möjligheter som modern teknik erbjuder. Jag upplever att mycket av det motstånd som finns bland vissa elever beror på att de tycker att det är svårt med tekniken eller att de inte upplever att de kan uttrycka sig tillräckligt bra. Jag ser ofta att de elever som får hjälp med tekniken och stöd i språket känner sig stolta när de ser resultatet på bloggen och vet att även andra kan se det de gör.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.