slöjd-ikt.se, idrottochhalsa.se, stocksätter1.se och viimellanstadiet.se är fyra av väldigt många webbstjärnan-sajter som har anpassat menyn på sina webbplatser. Det finns några riktlinjer och tips på hur du kan göra för att besökaren enklare ska kunna navigera hos dig.

Läs mer »

fagerasno.se

Några av er kanske har sett fagerasno.se? De publicerar en del film. Kul, tycker vi! Och smart att använda Youtube som videotjänst.

Läs mer »

"Tack vare vårt deltagande i Webbstjärnan har hela skolan fått en skjuts till att utvecklas och förändras" – Stocksätterskolan.se

Läs mer »

En skola som stödjer lärare och elever i skolarbete på webben är en skola som vill framtidssäkra sina elever. På Webbstjärnan vill vi stötta de som väljer att bli webbstjärnor.

Läs mer »

45076 | Stockholm Norr. Undersökning av register.

Tidigare har vi lyft möjligheten om hur du kan använda kontaktformuläret för att skicka anonyma frågor till sjuksköterskan. Men visste du att du kan använda kontaktformuläret för att göra en undersökning?

Läs mer »

Idag lanserar vi webbkursen Blogga i ditt yrke som pedagog eller lärare. Det gör att du som vill skapa din pedagogblogg har stöd dygnet runt på webben.

Läs mer »

Liljeborggamma.se följer sina besökare med nyfikenhet. Det kan du också när du skapar en sajt i Webbstjärnan.

Läs mer »

Webben öppnar upp möjligheten till att vara mer transparenta i sitt lärande. Det fungerar som en vanlig brainstorming – när någon kläcker en idé kan den andra bygga vidare på den.

Läs mer »

När vi besöker storangsskolan07.se möts vi av sloganen ”vi vill, vi kan” som inte bara inspirerar oss till att läsa vidare utan visar också på deras engagemang.

Läs mer »

På IIS är vi måna om att internet ska vara till för alla. Med hjälp av Webbstjärnan kan du som arbetar i skolan se till att era elever blir producenter istället för att bara vara konsumenter av internet. Något som sanghuset07.se tagit fasta på.

Läs mer »