Bloggen som en naturlig del av undervisningen

En intervju med Veronie Lejonord, som är textillärare och IKT-ansvarig på Stocksäterskolan i Hallsberg. I skolvardagen använder Veronie Webbstjärnan i sitt dagliga arbete.