The frog av Kristina Alexanderson CC CC-BY

Bloggen tar NO-undervisningen ett steg längre

Något av det finaste med Internet är hur idéer som tar form på ett vis kan få fortsatt liv på ett annat. Fjolårets vinnande klassblogg, NO-bloggen ivårkikare.se, är ett exempel på idé som gett många ringar på vattnet. Webbstjärnan har därför plockat fram lackmuspapperet och mätt pH-värdet på NO-bloggarna idag.

I fjolårets omgång av Webbstjärnan såg vi hur Anki Demred tillsammans med sina elever i Ystad rönte stora framgångar med NO-bloggen ivårkikare.se. De plockade hem vinsten som årets klassblogg (läs Anki berätta mer om deras vinst här) och inspirerade därmed andra lärare och pedagoger där ute att NO-bloggar nog minsann var någonting värt att kika närmare på.

Vi på Webbstjärnan tycker det är fantastiskt att se hur man – i sann Internetanda - inspireras av andra och ville därför prata med dessa ”I vår kikares” ringar på vattnet. Anna Björklund är en av dem. Hon har tillsammans med sina elever i 8B på Norreportskolan i Ystad bloggat om NO på norransnaturvetare.se.

- Min son går i klassen som jobbar med ivårkikare.se, berättar Anna. Hans engagemang och stolthet när han berättar om och visar sitt och klassens arbete har verkligen inspirerat mig. Möjligheten att som förälder vara delaktig och få ta del av skolarbete är toppen, och jag imponeras av alla digitala verktyg som han kan hantera.

NO-undervisningen upplevs, enligt Anna, oftast som svår och tråkig på högstadiet och idén till bloggen kom av en önskan att öka engagemanget, nyfikenheten och intresset för ämnet och undervisningen.

- Både jag och mina elever behövde bli bättre på att använda olika IT-verktyg i vårt dagliga arbete, säger Anna och konstaterar att nog har visst en förändring skett.

- Det har blivit en mix av nya och gamla uppgifter som moderniseras och presenteras med hjälp av digitala verktyg. Jag har fått nya idéer utifrån tips från Skolverket, kollegor och min kommuns IT-pedagoger. Responsen har varit ganska blandad, några elever är verkligen engagerade och nyfikna och andra tycker det är jobbigt men har avslöjats berätta om bloggen för andra elever med stolthet och engagemang!

En annan som inspirerats av Anki Demred och ivårkikare.se är Jessica Paulsson som tillsammans med sina elever i årskurs två på Sandbergska skolan i Upplands Väsby bloggar om sin NO-undervisning på frånlarvtillfluga.se.

- Jag tyckte att det var ett fantastiskt sätt att arbeta ut mot världen. Det som framför allt fångade mitt intresse var det arbete de gjorde om björnungarna i Orsa. Det ligger helt i linje med hur vi vill arbeta entreprenöriellt på skolan och vi funderade mycket på hur vi skulle lyckas fånga intresse hos omvärlden som de har lyckats så bra med i sin blogg, berättar hon.

Frånlarvtillfluga.se uppstod även den som ett sätt att utveckla NO-undervisningen digitalt. Inspirationen kom ifrån några time lapse-filmer som klassen fascinerats av.

- Vi ville utnyttja den fascinationen och låta eleverna se utvecklingen även i långsamma skeenden, som till exempel en livscykel. Vi ville också utveckla NO-undervisningen digitalt och hitta ett bra forum för eleverna att publicera sina arbeten på. Vi arbetar mycket digitalt med våra iPads och såg time-lapse-filmerna som ett bra sätt att kunna sammanföra digital teknik och "hands-on" uppgifter, förklarar Jessica som direkt såg effekten av bloggandet.

- Numera när vi har arbetat med något och eleverna skapat en produkt frågar de numera ofta om de inte ska publicera det på bloggen. Det är ett lustfyllt och motiverande sätt för eleverna att lära.

Både Anna och Jessica tycker att fler NO-lärare ska blogga.

- Man ska inte vara orolig för att man inte kan, man lär sig av processen och tillsammans med eleverna. Det är kul med nya utmaningar och erfarenheter, och det gör att intresset för NO höjs, tycker Anna.

Jessica är inne på en liknande slutsats:

- Titta på andras bloggar och fundera över hur en blogg skulle kunna fördjupa elevernas lärande. Våga ge dig ut och prova, det gör inget om det blir lite fel ibland och det finns massor av lärare och andra på nätet som gärna hjälper till med råd och tips. Det är bara att fråga. Anmäl din blogg till Webbstjärnan så att du får tillgång till alla nyttiga utbildningar och har möjlighet till support från dem. Och gå även med i sociala medier som passar det du ska jobba med, där kan du möta pedagoger som är intresserade av samma frågor som du.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.