av Linda Svanberg CC cc by

Digital kompetens genom att blogga i historia #ind14

Årets tema på internetdagarna var för Webbstjärnan digital kompetens bland barn och unga. En av alla våra fantastiska talare var Cecilia Johansson.

Cecilia Johansson, lade i våras fram en lic-avhandling Högstadieungdomar skriver historia på bloggen, och den hade hon som utgångspunkt för sin presentation på Internetdagarna. I reflektionen kring elevernas digitala kompetens uttryckte hon det i stil med att de kan mycket, men vi behöver också hjälpa dem på vägen, sedan tog hon exemplet med att hitta källor på webben.

När elever ska arbeta med webben och söka källor, ansvällda källor, väljer de inte från en oändlig mängd källor, utan de väljer från de källor som de är trygga med; de källor som de känner igen. I sin avhandling såg Cecilia att det främst var två källor som eleverna valde: läroboken och Wikipedia. En annan sak som Cecilia Johansson slog fast var hur svårt de elever som hon studerade hade för att använda det multimodala berättandet. De lockades av möjligheterna till andra former av medier, inspirerades av dem, men i presentationen av sitt skolarbete valde de att knappt använda bilder.

En annan aspekt på att blogga kring historieundervisningen var att det gav eleverna möjligheter att se och ta del av andra perspektiv på historia, som barnen och kvinnornas. Det var en fantastisk föreläsning om hur skolarbete på webben växer genom att det möter riktiga mottagare och andra mottagare än bara lärarna. Precis som när vi på Webbstjärnan tidigare arrangerat Internetdagarna hade vi Linda Svanberg på plats för att dokumentera föreläsningarna med bild och nyckelord.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.