av Linda Svanberg CC CC BY

Duckface – Stoneface en sammanfattning från internetdagarna

Den 25 november hade vi vårt andra spår på Internetdagarna. Den dagen gjorde vi i samarbete med Statens Medieråd och temat för den dagen var Selfies, eller hur barn och unga kommunicerar med hjälp av bilder i sociala medier.

Dagen inleddes av Michael Forsman, som är författaren bakom Statens Medieråds rapport Stoneface - Duckface. Michael pratade om de intervjuer som de gjort i samband med rapporten, om hur olika flickor och pojkar förhöll sig till att sprida bilder på sig själva. Han konstaterade att selfies handlar om en bedömningskultur med hårda regler, och de genrer som finns styrs av barnens kön. För flickor handlar det om att se äldre ut, visa sig vacker, vara osminkad, medan för pojkar i den mån de gör selfies handlar det om att se cool ut, inte le, ha kontroll, fotografera sin kropp. Forsman presenterade bland annat följande tabell:

Screen Shot 2014-12-03 at 10.36.12

I sin presentation menade även Forsman att elevers användning av sociala medier kan vara en bra utgångspunkt för ett pedagogiskt arbete kring självbild, medier och värderingar. Och i samband med Internetdagarna lanserade också Statens Medieråd en lärarhandledning kopplad till rapporten Stoneface-Duckface, som har spännande övning kring de normer och värderingar som finns i sociala medier.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.