Elevers integritet på nätet: David Mothander (Google)

Vårt spår ”Elevers integritet på nätet” på konferensen Internetdagarna blev en riktig succé. Vi går igenom dagen steg för steg. På eftermiddagen kom en livs levande Google-anställd (!), David Mothander, och pratade med oss.

Under dagens inledande timmar hade såväl Edward Jensinger som Kristina Alexanderson skämtat om att Google är svåra att få tag på så förväntningarna på en livs levande Google-person var minst sagt upptrissade.

David Mothander, policyansvarig på Googles kontor i Stockholm, talade en hel del om hur Google arbetar med att utrusta användaren med verktyg där denne själv kan kontrollera vad som finns i ens personliga sfär.

Han kom också med perspektivet att det är en skillnad mellan säkerhet och att ge kontroll och rätten att bestämma. Hur får vi användarna att orka bry sig om sin egen integritet, frågade han publiken.

Mothander pratade vidare också om hur integritet i en digital kontext tvivselutan är en utmaning i skolan. Han menade att den klassiska ”six degrees of seperation” håller på att bli fyra. Vi kommer alltså närmre vår omgivning genom internet, och då måste vi få elever och unga att förstå till exempel vad det innebär att dela ett fotografi på sig själva. Likadant med källkritik. Mothander frågade sig hur vi får igång diskussioner om vad som är sant och inte sant i klassrummen? Kan man börja diskutera dessa frågor kan man också hänga med rätt bra i den snabba tekniska utvecklingen.

Mot slutet, när föreläsningen öppnades upp för frågor, kom han att återknyta till det förändringsarbete som ständigt pågår från Googles sida, som alltid börjar i enskilda fall (som till exempel Edvard Jensingers fall med Malmö stad).

Se hela David Mothanders föreläsning i efterhand här:

Kommenteringen är stängd för denna artikel.