Elevers integritet på nätet: Jessica Helin

Vårt spår ”Elevers integritet på nätet” på konferensen Internetdagarna blev en riktig succé. Vi går igenom dagen steg för steg. Spårets tredje talare var Jessica Helin, som är handläggare och kommunikatör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hädanefter kallad MSB, var också representerad under vårt spår ”Elevers integritet på nätet” genom Jessica Helin som arbetar som handläggare och kommunikatör.

Hon pratade om hur informationssäkerhet berör barn och unga, och hur MSB uppmanar till att i klassrummet diskutera kring sin egen information och hur den kan spridas.

Unga behöver, menade Helin, lära sig de risker som finns med att sprida information på internet, hur man skyddar sin egen information och att ställa sig frågan ”vem är vem på internet?”.

Hon trodde också att ett hinder i undervisningen om informationssäkerhet kan vara att lärare känner att de inte ”kan något om ämnet själva”. Det behöver man inte kunna, förklarade Helin, utan det viktiga är att föra diskussionen.

Barn är vana användare, men de behöver hjälp och stöd i hantera sin information och alla – skolledare, föräldrar, lärare och elever – är överens om att skolan spelar en viktig roll i detta.

MSB har också tagit fram en webbutbildning i informationssäkerhet som riktar sig till elever i årskurs fyra och fem. Den ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11. (Msb.se/skola/isa)

Se hela Jessica Helins föreläsning i efterhand här

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Bloggat om artikeln