Varför är du med i Webbstjärnan? Kanske är det för att du har ambitioner att skapa en tjänst som alla i hela världen kan använda?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att du vill förändra skolan, ge dina elever förutsättningar för att förstå den digitala vardagen?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att läroplanen säger att du som lärare ska använda moderna verktyg som en del av undervisningen, eller vilka är dina skäl?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan?Är det för att rektorn har sagt att det är bra att blogga för eleverna eller är det av andra skäl?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att variera arbetssättet, eller för att motivera dina elever?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att du älskar internet, eller för att vi är bäst?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? För att arbeta med skolans värdegrund, eller för att dina elever ska visa hur man bloggar schysst?

Läs mer »

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att du tillsammans med dina elever vill skapa läslust, eller är det för att de ska få ett diplom som visar vad de kan?

Läs mer »

Skälen till att vara med i Webbstjärnan kan vara många, vilka är dina?

Läs mer »