Ett studiebesök i Webbstjärnans verklighet

Jag kliver in i klassrummet på Södermalmsskolan. Rakt in i ett livligt samtal, som handlar om Facebook är en källa eller inte, som strax avlöses av frågan om SVT är en trovärdig källa eller inte.

Klass 9:2 har ett NO-projekt som innebär att de arbetar med olika vetenskapsmän. De ska sedan presentera dessa vetenskapsmän på sin webbplats omggenius.se i Webbstjärnan. Jag har bjudit in mig själv för att göra ett studiebesök i Webbstjärnans verklighet. Jag vill få en bild av hur lärare och elever arbetar med webbstjärnan i skolvardagen. Samtalet i klassrummet som handlar om källor har sitt ursprung i en Kahoot som läraren Camilla Askebäck Diaz har gjort för att följa upp elevernas läxa om källkritik och Creative Commons.

När Kahooten eller läxförhöret och de medföljande diskussionerna är slut fortsätter eleverna med arbetet att sammanställa information för att hitta en vinkling som passar den tänkte mottagaren (en elev i årskurs nio). Klassen har ett gemensamt dokument som utgångpunkt för projektet i en padlet. Elevernas arbete pågår livligt och högljutt med hjälp av mobiler, ipads, papper och skolböcker. Information samlas på nätet, Wikipedia, Youtube och Snapchat men många använder också läroboken, kompisar och läraren. Lektionen löper på, men fem minuter innan lektionen är slut kommer de elever som arbetat utanför klassrummet tillbaka, lämnar in ipadsen. Läraren räknar om och om igen igenom ipadsen tills antalet stämmer överens med det som hon haft när hon startade lektionen.

När eleverna avlutat lektionen, hämtat sina mobiler från lärarens mobillåda, frågar jag försiktigt elevernas lärare Camilla Askebäck Diaz hur eleverna sparar det skolarbete, som de gör i ipaden när eleverna måste lämna in dem slutet av lektionerna. Hon berättar att eleverna vanligtvis e-postar skolarbetet till sig själva. Sedan undrar jag naturligtvis om mobilerna och om de måste samlas in varje lektion, varpå Camilla berättar att på skolan har de en policy som elevråd, föräldraråd och skolledning gemensamt har tagit, om att elevernas mobiler ska samlas in i början av lektionerna. Men, fortsätter hon, vi som lärare får naturligtvis låta eleverna använda sina mobiler för skolarbetet, vilket jag vanligtvis låter mina elever få. Slutligen frågar jag Camilla om arbetet med digitala verktyg alltid är så krångligt? Hon tittar oförstående på mig, och svarar: Nej, det är mycket lättare nu när vi har en ipad-vagn på varje plan. Det var mycket jobbigare när det bara fanns en ipad-vagn som man var tvungen att hämta högst upp i skolan och ta hissen för att få med till klassrummet.

Eleverna i årskurs nio har en webbplats, som heter omggenius.se och där kommer de att presentera sina vetenskapsmän när projektet är slut, målet är att det ska ske i slutet av januari. Det ska blir otroligt spännande att ta del av. Just nu pågår bara arbetet...

Kristina

Hur gör ni i er skola med skolarbete som eleverna skapar på ipads som inte är deras personliga? Och hur använder ni i er skola mobilen som verktyg i undervisningen?

Kommenteringen är stängd för denna artikel.