Skogen av Hülya Basaran

Förberedelseklassen bloggar med stor entusiasm!

Hülya Basaran med eleverna från Kronogårdsskolan i Trollhättan bjuder oss här på ett gästinlägg om hur de arbetar med sin blogg.

Vi är en liten klass, men ändå JÄTTESTOR – för i klassrummet är vi personer från olika delar av världen! Vi är rika, rika på språk!

Ja, så står det på startsidan av bloggen eftersom det i den här gruppen är elever från olika delar av världen, med samma syfte – att lära sig svenska. I vår förberedelseklass (Fbk) går elever från årskurs 1-5 som så småningom ska börja i sin ordinarie klass.

I vår förberedelseklass arbetar vi mycket för att eleverna ska känna trygghet i gruppen och att deras skolgång ska få en god start. Många av eleverna har flyttat till Sverige på grund av förhållanden som för oss är svåra att föreställa sig. Det är flyktingbarn som kommer från otrygga miljöer med en mycket ”tung ryggsäck”. Det är en utmaning att få eleverna att känna trygghet, lust och glädje. Bloggen har till stor del hjälpt oss pedagoger som arbetar i klassen med denna utmaning. Eleverna har visat stor entusiasm i arbetet med bloggen och de tycker att skolarbetet är meningsfullt.

Vi arbetar med ASL som innebär att man använder datorn som skrivverktyg och därmed blir det en hel del datorskrivna texter. Bloggen startade vi pedagoger som en plats för att publicera alla elevtexter. Det vi inte visste var att arbetet med bloggen skulle bli så betydelsefullt för eleverna. Arbetet med bloggen har hittills skapat lust och glädje i elevernas lärande men det är också ett viktigt verktyg för språkutveckling, kommunikation samt för att hålla kontakten och att knyta nya kontakter.

Arbetet med bloggen motiverar eleverna och väcker lust och glädje för att skriva. Eleverna tar även del av varandras texter och läser gärna. Att skriva till mottagare motiverar eleverna att bearbeta sina texter för större språklig korrekthet. Vi utforskar nätets resurser och använder oss av filmverktyg, wordle och olika avatarer som återger våra upplevelser. Vi skriver återberättande texter, faktatexter och svarar på kommentarer som vi får. Skrivandet sker enskilt, i par och tillsammans.

För eleverna känns det meningsfullt att skriftligt återberätta sina upplevelser när det finns mottagare. Med hjälp av språkverktyget kan dessutom släktingar och vänner följa elevens skoldag. Föräldrar, släktingar och vänner följer delar av elevernas skoldagar. Men även släktingar som inte lever i Sverige som mormor, morfar, kusiner och alla andra kan följa delar av elevens skoldag – och kommentera. Idag är föräldrarna i högre grad delaktiga i elevernas skoldagar och de uttrycker sig mycket positivt om bloggen och de aktiviteter vi har i gruppen. Vi följer upp besökstatistiken och kan se i vilka länder våra besökare befinner sig. Vår blogg har blivit internationell och en tidning har uppmärksammat vårt arbete och besökt oss för intervju!

Elevernas entusiasm och glädje över bloggen har skapat dimensioner som vi pedagoger i klassen aldrig hade kunnat föreställa oss. Vi känner oss redan som vinnare, eftersom bloggandet har tillfört oss så mycket!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Bloggat om artikeln