Eva Lilliestierna och Johan Ronnestam av Therese Tjernström CC CC-BY

Från Internetdagarna: Internet öppnar dörren till klassrummet – vad kommer vi få se?

På onsdagen under Internetdagarna hölls en session med titeln ”Internet öppnar dörren till klassrummet – vad kommer vi få se?” med Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE, Eva Lilliestierna, lärare på Tidavadsskolan och Johan Ronnestam, entreprenör och kreatör. Det blev ett samtal i hur tekniken har potential att öppna skolans värld, och hur auktoriteten måste tillbaka men förflyttas.

Kristina Alexanderson inledde med att prata om att skolan är en sluten verksamhet och ställde sig frågan om vem som efterfrågar den öppna skolan. Hon menade att skolportaler inte är mer än stängda dörrar fast på nätet och berättade också om elevberättelser: när skolan öppnas upp genom att elever exempelvis filmar lärare som tappar fattningen och publicerar det på Youtube. Vilka är möjligheterna och utmaningarna med en mer öppen skola?


Kristina Alexanderson av Therese Tjernström CC CC-BY

Eva Lilliestierna, lärare på Tidavadsskolan, berättade att hon alltid haft en dålig relation till Internet och datorer. ”Det räckte med att jag gick in i ett rum, så slutade alla datamaskiner fungera”, sa hon med glimten i ögat. Hon anmälde trots detta ett lag till Webbstjärnan med en förhoppning om att eleverna skulle börja skriva mer, när de fick skriva på nätet. Vad som följde, berättade Eva, var mycket mer än så. Hon förklarade att det var otroligt roligt att få lära sig något ”omöjligt” och gensvaret från föräldrarna som äntligen fick se vad som hände under skoldagen lät sig inte vänta. Stoltheten hos henne som lärare födde stolthet hos hennes elever, vilket i sin tur födde stolthet hos föräldrarna. När laget (www.tidavadsbarn.se) till slut blev nominerat i Webbstjärnan, berättade Eva att en elev sagt att ”det ibland är så svårt att sova, för det killade så i magen”.

Johan Ronnestam är entreprenör, kreatör och inspiratör och bloggar en hel del om skolan. Han berättade att vad som saknas i den svenska skolan är auktoriteten. I egenskap av förälder har han börjat reflektera över varför han själv tappade intresset för skolan under högstadiet och gymnasiet. Och redan när hans dotter började första klass tappade hon respekten för sina lärare. Hon kan ju mer om datorer och teknik än dem! Johan påpekade att lärarrollen måste omdefinieras, i och med att vi har tillgång till all världens information utanför klassrummet. Det har skett ett maktskifte och lärarna måste återta auktoriteten. Detta gör vi bäst, menade Johan, genom att förflytta synen på lärare: från någon som står längst fram och lär ut, till någon som leder själva lärandet. Vi måste också föra in teknologin i lärandet, förklarade han. Problemet när skolan öppnar upp är att den låser sig till en viss ny teknologi. Teknologin är ständigt i rörelse, och därför bör skolan med jämna intervall byta ut tekniken för att på bästa vis hänga med.

Eva Lilliestierna förklarade att det är en generationsfråga, att lärare sitter fast och inte har någon utbildning i detta. Det höll Johan Ronnestam med om, och pekade även på att traditionellt lärande är väldigt linjärt, när eleverna släpps fria kommer de med kunskap från andra håll. Man kan jobba med att nischa eleverna till sina respektive passioner, på ett bra vis!

Ta del av samtalet här:

Kommenteringen är stängd för denna artikel.