lessig-portrait av Jesper Wallerborg CC CC-By

Från Internetdagarna: The Future of Copyright – ett samtal med Lawrence Lessig

Efter Lawrence Lessigs föreläsning ägde ett samtal mellan honom och Daniel Westman (forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet) rum där de – med hjälp av frågor från publiken – fortsatte att diskutera ämnena från Lessigs föreläsning.

Upphovsrättslagarna, berättade Lessig, måste skrivas om för den tekniska plattform vi i dagsläget har, istället för att justera en redan existerande, daterad lagstiftning. Han förklarade att vi genom åren har svängt mellan att konsumera kultur på en ”read only”- och en ”read and write”-basis. Med ”read only” menas att vi enbart tar till oss materialet, medan ”read and write” innebär att vi tar till oss och bygger vidare; vi lyssnar och vi skapar, vi förstår och vi omformulerar. Vi ”remixar”. Internet ger oss i detta nu möjligheten att ha denna typ av kultur, men upphovsrättslagarna är formulerade för en ”read only”-kultur och stänger möjligheten att bygga vidare på existerande material.

Lawrence Lessig är en av grundarna till Creative Commons och han pratade om initiativet som sitt barn. Det skapades för att visa på gråzonen mellan superfritt material och upphovsrättsskyddat material. Han påpekade att Creative Commons, tvärtemot vad många tror, stödjer den långsiktiga utvecklingen av upphovsrätten, på ett helt annat sätt än vad så kallade ”pirater” och ”anti-upphovsrättsaktivister” gör.

Diskussionen landade även i hur Creative Commons är viktigt i skolmiljön. Lessig sa att det alltid har setts som en självklarhet att citera inom den akademiska världen, men när det handlar om någon annan typ av innehåll än text så förväntas något annat. Ju fler lärare som använder sig av Creative Commons, desto mer material skapas för andra lärare och elever att använda. Det blir, menade Lessig, en ”skapar för varandra-kultur”. Ur elevsynpunkt blir det även viktigt med den här typen av förändring. Han förklarade att om elever får en chans att remixa ett existerande verk, lär de sig hur svårt det faktiskt är och de får en helt ny typ av respekt för konstnären.

Lawrence Lessig berättade också att det finns ett ansvar hos bland annat Google för att realisera detta i större utsträckning. Han menade att företag bör möjliggöra för barn och ungdomar att använda Internet på ett lagligt vis.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.