Från nybörjare till ninja med Webbdesignkurser

Per Lööv och David Marby heter de två tonåriga designfanatiska webbentusiasterna bakom Webbdesignkurser.se, som är ett gratis och reklamfritt komplement till gymnasieskolans undervisning i kursen ”Webbdesign”. Vi haffade grabbarna bakom ninjan för att prata webb!

Du har kanske lagt märke till Webbdesignkurser.se-bannern här på Webbstjärnan? Bakom den blåklädde ninjan står Per Lööv och David Marby, två webbfanatiska gymnasister vars passion för grafisk design och Internet skulle kunna golva de flesta.

- Vi startade Webbdesignkurser eftersom vi ansåg att det fanns för få resurser om webbdesign och hemsideskapande, förklarar Per och David.

- Vi vänder oss främst till gymnasieelever som har ”Webbdesign” som kurs. Syftet är att hjälpa dem en bit på vägen. Vi täcker de flesta relevanta mål som finns i kursen, vilket underlättar för andra att få godkänt i ämnet!

Sajten är med andra ord lika mycket till för skolan som för glada webbamatörer. Per och David tycker själva att webbundervisningen i skolan har en tendens att fokusera på fel saker. De förespråkar med andra ord annat, webb-baserat inlärningsmaterial ”samtidigt som man gör skogarna en tjänst!”.

Webbdesignkurser.se bygger på tre steg: ”Nybörjare”, ”Kunnig” och ”Ninja” där Per och David pedagogiskt går igenom allt från grunderna inom HTML-kod och grafisk design till WordPress. Så oavsett om du vill lära dig hitta vad som ska stå inom vilken HTML-tagg eller hur du bäst vässar din WordPress-sajt kan Webbdesignkurser hjälpa dig enorm bit på vägen.

- Vi har valt WordPress eftersom det är en kompetent plattform som är kompatibel med väldigt många standarder. Den kan göra i princip vad som helst så länge den används rätt.

Webbstjärnan är inte de enda som har imponerats av Webbdesignkurser.se. Även prestigefyllda CAP & Design har skrivit om tonåringarna.

En vinst i Webbstjärnan, menar Per och David, skulle innebära att de kan fortsätta med sitt mål: att hålla sidan gratis och reklamfri.

- Skolan ska vara en plats fri från reklam, vilket vi försöker uppmuntra genom att hålla Webbdesignkurser.se fritt från just det!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.