Debatt av Linda Svanberg CC CC-BY

Från vår internetdag: Efter apparaten – blir skolan innovativ då?

Sist på vår spännande internetdags schema stod ett panelsamtal med rubriken ”Efter apparaten – blir skolan innovativ då?”. Det blev ett samtal kring Internet i skolan, nyttan och användandet, och hur det är nödvändigt och inte valfritt.

Deltagarna under panelsamtalet var Carl Heath (forskare och designer på Interactive Institute ), Johan Wahlström (Sveriges Kommuner och Landsting), Pernilla Liljeberg (biträdande rektor på Mikael Elias Gymnasium i Göteborg), Eva-Lis Sirén (ordförande, Lärarförbundet) och Johan Grafström (redaktionschef, UR). Samtalet kan till mångt och mycket sammanfattas med att ”målet är att skolan ska vara fylld av pedagoger och inte IT-tekniker”.

Johan Grafström från UR förklarade att med mediet internet blir barn och elever också publicister, därför måste de lära sig vad som följer med att de producerar material. ”Där gör vi ifrån UR vår del, i och med frisläppande av material som de fritt kan använda”, berättar han.

Pernilla Liljeberg påpekade att vi måste förändra hur man ser på sitt uppdrag som lärare. Digitaliseringen är ingenting vi kan välja bort. ”Vi kan inte utbilda en lärare färdigt inom digital kompetens, vi måste stötta och skapa samspel för såväl elever som lärare”, sa hon och underströk att det behövs kompetensutveckling, inte bara ovanifrån, utan även underifrån.

Carl Heath fortsatte på samma spår och sade att digitaliseringen kan liknas vid elektrifieringen i samhället, något som vi nu ser som givet. Den höga abstraktionsnivån är vad som gör ämnet svårt att tala om. Än så länge, konstaterade Carl, finns det pinsamt få digitala läromiljöer som kommer från de traditionella kontexter lärare är vana vid. Carl poängterade också en viktig aspekt i att om man tillför ett verktyg i skolan måste något annat ut och ställde sig frågan ”vad är det vi ska lämna bakom oss och på vilka grunder motiverar vi det?”.

Johan Wahlström från SKL sade att det handlar om ett uppdrag som inte är nytt: att förbereda eleverna för samhället. Han pratade också om att tekniken är en förutsättning som inte ska underskattas, men det blir en viss hönan eller ägget-situation, eftersom när man väl har verktyget klarar man inte av omställningen utan kompetensutveckling. Han ställde sig frågan: Hur ska lärare få in det här i sin grundutbildning?

Eva-Lis Sirén underströk att det inte längre är frivilligt med digital kompetens, lärarna har det i sitt uppdrag att lära ut om just detta. Men just nu, menar hon, saknas det förutsättningar och kompetens – därför behövs en strategi på nationell nivå. ”Det blir eldsjälarnas arena när man kan betrakta digital kompetens som ”något frivilligt”, konstaterade hon och därför måste lärarna bli modigare och sträva efter att inte vara emot eller för någon särskild teknik.

Se samtalet här:

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Bloggat om artikeln

  • I framtidens skola premieras den som vågar misslyckas | Rektorsbloggen
    5 november 2012, kl 10.53

    [...] undertecknad, var en deltagarna på konferensen och deltog bland annat i panelsamtalet med rubriken ”Efter apparaten – blir skolan innovativ då?”. Samtalet handlade om Internet i skolan, nyttan och användandet. Jag menar att digitalisering inte [...]