45076 | Stockholm Norr. Undersökning av register.

Ha en undersökning i ditt kontaktformulär

Tidigare har vi lyft möjligheten om hur du kan använda kontaktformuläret för att skicka anonyma frågor till sjuksköterskan. Men visste du att du kan använda kontaktformuläret för att göra en undersökning?

I steg två hjälper vi dig vidare med att sätta in minst en fråga i kontaktformuläret.

Steg 1: Så här skapar du ett kontaktformulär

 1. Gå in på Kontakt -> Kontaktformulär
  Här inne redigerar du alla dina kontaktformulär.
  kontakt1
 2. Per standard finns det ett redan skapat kontaktformulär. Genom att kopiera det som finns vid "Shortcode" kan du klistra in kontaktformuläret på en sida eller ett inlägg.
  kontakt2
 3. Genom att hålla musen över titeln på ditt kontaktformulär får du möjligheten att redigera eller duplicera. Om du klickar på redigera kan du anpassa ditt kontaktformulär, till exempel genom att lägga till frågor vilket för oss till steg 2.

 

Steg 2: Så här kan du lägga in frågor i ditt kontaktformulär

 1. Gå in på Kontakt -> Skapa nytt
 2. Ange titel på ditt kontaktformulär
  Under fliken "Formulär" utformar du ditt formulär, under fliken "Epost" väljer du hur ditt mejl ska se ut (det som skickas från kontaktformuläret till din mejladress), under fliken "Meddelanden" kan du ändra meddelanden som syns när man till exempel skickar meddelande via kontaktformuläret och under fliken "Avancerade inställningar" kan du lägga till anpassad kod, men det behöver du inte göra.
  kontakt3-titel
 3. Dags att göra ändringar i fliken "Formulär". I det här exemplet lägger vi till en fråga. Klicka på "Radioknappar" och skriv in svarsalternativen på varsin rad. Klicka sen på "Infoga tagg".
  kontakt4-radioknappar
 4. Nu finns taggen i ditt kontaktformulär. Nu skriver vi in frågan en rad ovanför taggen. Så här kan det se ut:
  kontakt5-innehall
 5. Klicka nu på "Spara". Gå sen till fliken "Epost" och lägg in radio-taggen under boxen "meddelande". Klicka sen på "Spara".
  kontakt6-lagginiepost

 

Nu har du ett kontaktformulär inklusive en fråga. Du kan självklart lägga till fler frågor, ta bort "Ditt meddelande" från formuläret och arbeta vidare med det så att det blir precis enligt dina önskemål.

Tveka inte att höra av dig till supporten på support@webbstjarnan.se eller 08-452 35 00 vid frågor eller funderingar.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.