av Kristina Alexanderson CC CC by, nc, sa

Har du koll på vårt program på Internetdagarna?

Den 25 november börjar närma sig sakta men säkert. Hösten är i antågande och med den kommer också november närmare. Jag tänkte presentera vårt program och tankarna kring vilka som är inbjudna att tala på vårt spår Elevers integritet på nätet på Internetdagarna.

Internetdagarna kommer att vara på Water Front och den 25 november och programmet för vårt spår ser ut enligt följande:

 • Keynote av Jimmy Wales och Rebecca MacKinnon
  Kaffe
 • Presentationer av Anette Holmqvist , Edvard Jensinger och Jessica Helin
  Lunch
 • Presentationer av Kristina Alexanderson, David Mothander Google och Roger Murray
  Kaffe
 • Ignite-talks av Birgitta Wollin, Anderas Nordh, Christina Löfving, Johan Andersson, Barbro Sköldenberg, Andreas Skog och Jonas Bäckelin
 • Specialsession

Mingel och fest

Den 25 november inleder Jimmy Wales och Rebecca MacKinnon hela konferensen. Jag ser fram emot att höra både Jimmy Wales och Rebecca MacKinnon, för att de är så stora namn inom sina områden när det kommer till Internet. Jimmy Wales är är en av fäderna till Wikipedia, den öppna och fria encyklopedin på nätet, och Rebecca MacKinnon är en av de främsta i sitt arbete med att  främja och upprätthålla åsiktsfrihet och sekretess på internet.

Vårt spår om Elevers integritet på nätet inleds med att Anette Holmqvist undervisningsråd kommer att prata om  Skolverket roll i förhållande till lärares att arbete med Internet i skolan.

Hon följs sedan av Edvard Jensinger rektor Helsingborg, som är en av de som var drivande bakom att Malmö stad fick tillstånd ett avtal med Google för att kunna använda Googles tjänster i skolan. Han ska prata om hur Malmö stad hanterar elevers integritet i förhållande till att använda Googles tjänster på nätet.

Jessica Helin från MSB, kommer att prata om hur lärare kan arbeta med informationssäkerhet som ett led i att medvetandegöra elever för hur de kan skydda sin integritet på nätet, en viktig fråga och en möjlighet för de som deltar i vår session att få inblick i hur MSB arbetar med skolan och skolmaterial.

Sedan ska det bjudas på lunch och efter lunch ska jag prata om dilemmat med integritet på nätet, utifrån de erfarenheter som vi har på Webbstjärnan. Min presentation kommer att följa upp av att Googles David Mothander kommer att prata om deras sätt att se på integritetsproblematiken, Roger Murray som kommer att ge ett föräldrarperspektiv på frågan om elevers integritet på nätet.

Därefter har vi planerat in en kaffepaus och vi avslutar vårt spårspecifika program med Ignite-talks. En kort och ganska rappt talformat där talarna har fem minuter till sitt förfogande, och till presentationen ska de ha 20 slides som de har 15 sekunder per slide.

Alla talarna som deltar i Ignite-sessionen är aktiva pedagoger som på olika sätt kommer att närma sig temat elevers integritet på nätet.

Därefter är det en specialsession, som jag inte vet mycket mer om än att den kommer att vara underhållande, vitsig och internetrelaterad. Sedan bjuds det på fest och mingel. Allt kommer att vara på Waterfront, den 25 november.

Sedan kan jag också lova att vi kommer upprepa en del av våra populära inslag från förra årets succé som "ordbingo" men vi har också tänkt oss ha nyheter som en "integritetsbarometer".

badge-ind13

Jag hoppas innerligt att få möjlighet att se dig där. Anmälan är öppen och än finns det platser kvar. Du kan läsa mer på Internetdagarna.se och där kan du också köpa biljetter. Har du lag i Webbstjärnan får du gå för 400 SEK, du har fått en kod i din mejl.

 

Kommenteringen är stängd för denna artikel.