Foto: Edward Snowden var med på länk till Amnesty UK 2015 av Rudi Netto 

Har Edward Snowden med internet i skolan att göra?

Din första tanke är kanske att Snowden och hans avslöjanden har allt med internet i skolan att göra, men då har du fel! Till och med FEL, FEL, FEL...

För Snowdens avslöjande om att vi som användare av internet befinner oss under ständigt övervakning av både stater och företag, det är inte en fråga som bara rör internet. Det är en fråga som rör det demokratiska samhället och vad det innebär att vara medborgare. Enligt de grundläggande demokratiska värdena har vi som människor rätt till integritet.

En grundläggande förutsättning i det demokratiska samhället är också att övervakning av medborgare inte ske utan misstanke om brott eller oegentligheter, beslut om övervakning ska fattas i domstol. Detta visade Snowden genom sina avslöjande om NSA och deras massiva övervakning, inte är ett villkor som gäller för västerländska demokratier på nätet. Med sina avslöjanden kom Snowden att visa att på nätet saknar vi vissa grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

När du i skolan ska arbeta med yttrandefrihet, civil kurage och medborgerliga fri- och rättigheter då är Snowdens avslöjande något som du ska och enligt min åsikt ska arbeta med. Vill du få en möjlighet att höra honom prata på internetdagarna den 21 november, då du också kan lära dig mer om Molnet hur du som pedagog kan tänka kring arbetet med molntjänster i skolan.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.