av Kristina Alaxenderson CC cc (by, nc, sa)

Hur förhåller sig Google till elevers integritet på nätet?

Hur förhåller sig Google till barn och ungdomars integritet på nätet? Det är en av de frågor som vi kommer att belysa på Internetdagarna och vårt spår Elevers integritet på nätet . Vi har nämligen bjudit in David Mothander, som kommer ge Googles perspektiv på Integritetsfrågorna.

David Mothander som är policyansvarig för Google Norden, och kommer på eftermiddagen den 25 november att ge Googles perspektiv på integritetsfrågan, samt förhoppningsvis belysa hur de ser på möjligheterna för skolan, skolhuvudmän och lärare att på ett enkelt sätt kunna hantera elevers integritet på nätet, när de använder Googles tjänster.

Har du inte anmält dig?

I fjol tog biljetterna slut en månad innan själva eventet och vi hade en väntelista med deltagare som önskade
få plats. Till vårt spår på Internetdagarna "elevers integritet på nätet"  finns det ännu biljetter kvar, men de går åt som smör i solsken, så vill du komma gäller det att bestämma sig, för antalet platser är begränsade.

Alla pedagoger som har lag i Webbstjärnan får gå på vårt spår på Internetdagarna för 400 SEK, de har fått en rabattkod i mejlen, om inte kontakta support@webbstjarnan.se

 

Kommenteringen är stängd för denna artikel.