untitled av Kristina Alexanderson CC by, sa

Hur hanterar du taskiga kommentarer? Hur lär du ut netikett?

Jag har under de åren som jag arbetat med Webbstjärnan mött många lärare som oroligt undrat hur de ska hantera elaka kommentarer på klassbloggar. Jag brukar lite blygsamt säga att jag har väldigt lite erfarenheter av hur ett sådant arbete går till.

Jag brukar säga att jag kan ge det råd som jag ger mina barn: Om du inte har något bra att säga så är det bättre att vara tyst.

Genom Webbstjärnan kommer vi i kontakt med många lärare som vittnar om vikten och betydelsen av att få kommentarer på elevernas skolarbeten och bloggar. Kommentarer gör att många fler kan delta i elevernas arbete och det ger också skolarbetet en extra dimension, det blir mer betydelsefullt.

Det problem som lärare som arbetat med bloggar i undervisningen brukar ta upp är snarare bristen på kommentarer, än att det kommer fel sorts kommentarer. Många lärare vänder sig till oss och frågar hur de ska göra för att engagera fler och i synnerhet föräldrar i att kommentera barnens skolarbete.

Idag fick vi dock ett samtal från en lärare som bekymrat berättade att hon får otrevliga kommentarer på klassens blogg. Och hon undrade vad hon skulle göra, vid sidan av att ta bort kommentarerna? Vad ska hon säga till eleverna? Varför gör någon så?

Vi undrar också: Är det vanligt? Är det fler än den här läraren och hennes elever som får otrevliga kommentarer? Kommentarer som bara handlar om att förminska andras arbete?

 

Sedan undrar vi: Hur hanterar du otrevliga kommenterar, om ni får sådana på er blogg? Hur arbetar du tillsammans med dina elever kring frågor som rör hur man är gentemot andra på Internet? Hur pratar ni med era elever om etikett på nätet? Vilka är dina elevers bästa tips?

 

I Webbstjärnans tävling har vi allt att vinna på att hjälpa andra att lyckas, att uppmuntra och stötta andra lag. Vi tror att tillsammans lär vi oss mer om vi hjälps åt och stöttar varandra.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Kommentarer

 • Fredrik Blomster 14 mars 2012, kl 21.13

  Netikett är ett problem som dyker upp när det saknas vuxna i ett forum. Eleverna använder sig av ett bättre språk när det vet att det finns en vuxen i närheten. Jag brukar ta bort inlägg som är otrevliga men vissa inlägg väljer jag att behålla och tar diskussionen rakt av i forumet och vet jag vem det är som har skrivit det så konfronterar jag den eleven med vad han/hon har skrivit. Det flesta vet vad de ska skriva men i vissa fall har det en tendens att bli en jargong och då måste man ta en offentlig diskussion och säga att ett specifikt inlägg är inte ok att skriva. Men oftast räcker det med att skriva "språket!" och då slutar det, låt inlägget vara kvar så ser de andra också vad som är skrivet så brukar det sluta rätt snart.

 • Lili K 18 mars 2012, kl 09.12

  Mycket intressant inlägg! Innan vi hade blogg tränade vi väldigt mycket att kamratbedöma varandra i klassen. När elever redovisar stora arbete eller läser korta dikter är det alltid en eller fler som får i uppdrag att lyssna lite bättre och berätta om en sak man lärt sig, en sak som var riktigt bra och en som man kan tänka på att göra ännu bättre. På det viset lär sig eleverna att deras åsikt är viktig, att de kan lära ut något till andra och hur ett korrekt bemötande går till. Första året på Webbstjärnan gick jag in och kollade kommentarerna 2-3 gånger om dagen. Av 2200 kommentarer behövde jag ta bort bara 1 (en).
  För att få elever till bloggen ordnar jag ibland att de lämnar in sina berättelser eller undersökningar digitalt. De skriver i kommentarer och jag lyfter in det till ett inlägg.
  I slutet av terminen skriver de utvärderingar och önskemål inför nästa termin. Ibland utvärderar de arbete med vikarier så att jag som varit bortrest kan lära mig mer av vikariens arbetssätt genom mina elever.
  Vi har haft öppna diskussioner om ordets makt och kommit fram att det man själv inte vill höra ska man inte utsätta andra för. Men återigen- träning på kamratbedömning är långsiktigt bra. Ingen åker ut, alla lyssnar, man turas om på att vara expert. Lycka till http://www.klass5p.se http://www.piloten3p.se

  • Kristina Alexanderson 19 mars 2012, kl 14.06

   Hej Lili, det låter som att ni verkligen använder kommentarerna på ett utmärkt sätt, otroligt roligt att få ta del av. Tack

Bloggat om artikeln

 • Hur hanterar du ovälkomna kommentarer? | Kristina Alexandersons blogg
  14 mars 2012, kl 21.40

  [...] kommentarer? Posted on 14 mars 2012 by Kristina Alexanderson På Webbstjärnan fick vi frågan om hur lärare ska hantera ovälkomna kommentarer på elevers skolarbete. Det var en lärare som undrade och som bad om hjälp, hur skulle hon hantera ovälkomna [...]