Juryn reflekterar på ett annat sätt

En av de saker man som jurymedlem i Webbstjärnan 2014 behöver göra är att reflektera kring webbplatsers innehåll på ett annat sätt än vad man vanligtvis gör. Det vet Linnea Ilbring, som är en av årets jurymedlemmar.

Linnea Ilbring är kommunikatörsstudent och är en av årets jurymedlemmar i Webbstjärnan 2014. Som medlem i juryn tar hon ställning till bidragen som kvarstår efter gallringsprocessen för att ta fram vinnare. Hon tycker att det är väldigt intressant, men utmanande.

- Man får reflektera kring webbplatsers innehåll och uppbyggnad på ett annat sätt än vad man vanligtvis gör när man surfar.

Hon håller med Malli om faktumet om att bidrag är så olika gör det svårt.

- Spännvidden rörande idéer, innehåll, layout och inte minst elevernas ålder gör det svårt att ställa bidrag mot varandra. Det är tur att vi är flera i juryn som ska enas om vinnarna!
Linnea däremot framhåller mottagaranpassningen som en av sina viktigaste bedömningsaspekter.

- Som kommunikatörsstudent tittar jag lite extra på mottagaranpassningen, om layouten harmonierar med innehållet och om webbpubliceringens möjligheter utnyttjas exempelvis genom användning av olika medieformer eller interaktionsmöjligheter. Sedan får bidraget gärna bygga på en egen idé så att det sticker ut.

--

Har du några frågor om gallringen eller bedömningen av webbplatserna? Hör av dig till 08 452 35 06 / support@webbstjarnan.se

Kommenteringen är stängd för denna artikel.