av Kristina Alexanderson

Kan en blogg förbättra undervisningen?

På Webbstjärnan återkommer vi ständigt till frågan, varför ska du som pedagog blogga tillsammans med dina elever? På vilka sätt utvecklar en blogg undervisningen?

Onsdagen den 20 januari anordnade vi i samarbete med Jennie Englund, som är pedagog på Linghedsskolan i Falun, en workshop i Falun. Till workshopen kom pedagoger som ville utveckla sin undervisning genom att blogga. Tidningen Dalademokraten uppmärksammade workshopen i artikeln "Här ska lärarna förbättra undervisningen genom att blogga", som ger flera exempel på hur en skolblogg kan utveckla undervisningen. Här berättar bland annat Åsa Andersson och Mari Lööf Holm, om hur de tänker sig bloggen som ett verktyg i kommunikationen om skolvardagen mellan barnen och deras föräldrar.

Andra pedagoger visar på andra möjligheter med en blogg, till exempel att eleverna måste tänka på vad de skriver om och hur när de har en publik för sitt skolarbete. En annan aspekt är att eleverna genom webbpublicering lär sig arbeta med källor och källhantering. I artikeln lyfts också vikten av att arbeta med nätetikett. Under workshopen diskuterades hur en bloggande klass kan hantera elaka kommenterar och vilka frågor som man kan behöva ställa.

– Man får hela tiden fråga sig varför de här kommentarerna kommer till oss och hur kan vi motverka dem? Ibland är det helt enkelt så att det är internettroll, alltså folk som bara vill bråka, säger Jennie Englund.

Hon avslutar:

– Det främsta skälet till att en blogg utvecklar undervisningen är för att du som pedagog får en möjlighet att lära dig nya saker, och du ger även dina elever möjligheten att lära sig nytt.

 

Kommenteringen är stängd för denna artikel.