Wordpress släppte för inte så länge sen en ny uppdatering och således har vi nu publicerat nya videoguider.

Läs mer »

Vi fick äran att intervjua webbstjärnor på prisutdelningen och nu kan du ta del av det här!

Läs mer »

Har du undrat över hur du licenserar ett verk? Hur du kan använda Creative Commons i samband med skolarbete på webben? Se vår nylanserade film om Creative Commons!

Läs mer »

Vad behöver man tänka på när man publicerar skolarbete på webben? Vad är upphovsrätt? Hur länge skyddas verk av upphovsrättslagen? Se vår nya film!

Läs mer »

Hur skapar man innehåll på webben? Vad krävs för att kunna publicera innehåll? Hur fungerar en webbplats? Nu lanserar vi filmen "Skapa innehåll på nätet"!

Läs mer »

En kort undervisningsfilm om Creative Commons gjord för elever och lärare av Webbstjärnan. Klicka här för att se alla våra ritfilmer »

Läs mer »

Hur kan lärare använda sociala medier och sociala spel i sin undervisning? Jacob Möllstam, berättar om hur han arbetar med bl.a. Facebook, Minecraft och Moviestarplanet i sin undervisning för att möta eleverna där de är, för att göra skolarbetet med relevant samt för att utnyttja digitala plattformar för att skapa kommunikation kring lärande.

Läs mer »

Hur kan du arbeta med skattjakt i skolan, för att uppnå målen med Lgr 11? Marie Andersson, guldäpplevinnare, berättar om hur hon arbetar med geocaching i skolan för att stimulera elevernas nyfikenhet, engagemang, kreativitet, kommunikation och samarbetsförmåga genom ett aktivt lärande med geocaching.

Läs mer »

Hur skapas ett lärande via bloggen? Hur kan lärare arbeta med bloggar i undervisningen? Kristina Alexanderson, projektledare för Webbstjärnan, berättar om hur hon som lärare arbetade med bloggar i sin undervisning. Hur Internet som verktyg ger möjligheter att använda flera medier för att presentera skolarbetet, lära sig källkritik och upphovsrätt.

Läs mer »