Komihåg att anmäla eller återanmäla dig till Webbstjärnan

Vi vill påminna dig om att Webbstjärnan är i full gång igen och att anmälan är öppen för det nya läsårets tävlingsomgång. Vi hoppas att du och dina elever vill delta i år igen!

I mars i år beslutade regeringen om förändringar i bland annat läro-, kurs- och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. En del av det som Skolverket definierat som digital kompetens är att elever ska kunna få en möjlighet att arbeta med digitala texter, medier och verktyg. Inom ramen för att stärka elevers digitala kompetens kan Webbstjärnan och en webbplats vara ett verktyg.

Att skapa en webbplats i Webbstjärnan görs via www.webbstjärnan.se och precis som tidigare står Internetstiftelsen i Sverige, IIS, för allt som behövs.

Du kan starta en nytt projekt men möjligheten att återuppta förra läsårets webbplatsarbete fungerar också bra. Då ska du logga in på din webbplats nu! Hör av dig till support@webbstjarnan.se om du behöver hjälp med hur du kommer vidare.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Kommentarer

  • Jessica Petersson 30 augusti 2017, kl 08.29

    Hej, vill anmäla mig till webbstjärnan, men hittar inte vart jag gör det.