Looking at me av Kristina Alexanderson CC cc by nc sa

Lärare i Webbstjärnan får gå till rabatterat pris till Internetdagarna

Internetdagarna är .SE:s stora konferens om Internet. Webbstjärnan ett eget spår på Internetdagarna. Vårt spår handlar om elevers integritet på nätet elevers integritet på nätet

Vårt spår kommer att närma sig integritetsfrågorna kopplat till att använda Internet i skolarbetet. Hur gör andra? Vad säger Skolverket, vilka råd kan msb komma med? Edvard Jensinger fd rektor i Malmö stad kommer och berättar om det arbete som gjorde att Malmö fick ett avtal med Google, för att använda Googles tjänster i Malmö stad.

Jag kommer också att prata om Integritetsfrågan och ge Webbstjärnans perspektiv på frågan. Vi har dessutom lyckas bjuda in David Monthander från Google som kommer att ge sitt perspektiv på hur de förhåller sig till Integritetsfrågor och elever.

Alla lärare som har lag i Webbstjärnan får möjlighet att gå på Internetdagarna till ett rabatterat pris, endast 400 SEK. Din rabattkod har du fått  i din mejl. Om inte hör av dig till mig.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.