bearbetning av Måns, Karin, Gulan och Katarina av Linda Svanberg CC CC BY

Om olika perspektiv på barn och ungas digitala kompetens #ind14

På vårt spår på Internetdagarna kring barn och ungas digitala kompetens hade vi en panel bestående av Måns Jonasson (.SE), Karin Nygårds (Teacherhack), Katarina Lycken Rüter (skolverket) och Jan Gulan Gulliksen (professor från KTH). Vi hade valt att sätta samman panelen för att få olika perspektiv på digital kompetens.

Måns Jonasson kom att ge besökarna föräldrarnas perspektiv, han berättade om hur han utifrån sin egen erfarenhet startat Barnhack, och hur han stimulerat sina barn att börja programmera. Måns pratade också om de utmaningar som finns för de vuxna som vill stötta barns intresse för att förstå den digitala världen, hur får man flickor att bli intresserad? Var ska man börja? Vilka verktyg/språk fungerar? Ska överhuvudtaget barn lära sig koda?

Karin Nygårds valde också att utgå från sin vardag och lanserade begreppet "ytflyt" i digitala medier. Det innebär att du kan använda enkla appar, utan att ställa frågor kring varför de fungerar som de gör, eller vad som styr dessa program. Karin betonade vikten att inte luras av att barn kan använda och är goda användare av digitala verktyg, att använda betyder inte att man har förmågan att förstå hur de fungerar, eller kunna förhålla sig till dem kritiskt.

Katarina Lycken Rüter från Skolverket pratade med stöd av läroplanen för att visa på hur läroplanen kräver av pedagoger att arbeta med digital kompetens. Läroplanen kräver att skolan ska förbereda elever för en föränderlig verklighet, med snabb förändringstakt. Skolan ansvar för att utveckla elevers digitala kompetens är stor och tydlig och det tydliggörs i läroplanen poängterade Katarina.

Jan Gulliksen pratade också om de utmaningar som skolan står inför med de digitala verktygen, och hans poäng var tydlig, det går inte att gömma huvudet i sanden, eller blunda för att den digitala vardagen finns i elevernas ficka. Panelen var spännande och gav många personliga perspektiv på barn och ungas digitala kompetens, skolan roll tydliggjordes men det var också tydligt att panelen var medvetna om de utmaningar som de digitala verktygen innebär, med distraktioner såväl som behov av digital kompetens.

Panelen dokumenterades av Linda Svanberg med en Sketchnote, se nedan!
Måns Karin Jan Katarina av Linda Svanberg för Webbstjärnan CC BY

Kommenteringen är stängd för denna artikel.