av Kristina Alexanderson

Öppna lärresurser är den nya modellen

Patrik Grip Jansson är lärare på Soltorgsgymnasiet i Borlänge. Han håller just nu på att, med stöd från Internetfonden, utveckla öppna lärresurser i gymnasiets webbutvecklingsämnen. Han vill engagera och utvidga lärarkollegiet och hoppas att öppna lärresurser kan ersätta läroböckerna.

Precis som Klara Patzauer som vi har skrivit om tidigare har Patrik Grip Jansson, lärare på Soltorgsgymnasiet i Borlänge, fått pengar från Internetfonden för att utveckla öppna lärresurser.

- Mitt projekt, Webbling, går ut på att skapa en öppen lärresurs med material till gymnasiekursen Webbutveckling 1, förklarar Patrik.

Resursen är tänkt att kunna användas av såväl lärare som elever och den ska bestå av förklarande material men också referensmaterial och planerings- och lektionsförslag.

Patrik menar att eftersom webbutvecklingskursen är relativt ny saknas denna typ av material att tillgå. Det lilla som finns är också oftast skrivet på engelska, och även om många gymnasieelever behärskar engelska med berömt godkänt har han ändå fått klagomål just på språket.

- En del i att ha en likvärdig och inkluderande skola är förstås att ha material som alla kan ta åt sig.

I skrivande stund är projektet inte lanserat, men Patrik hoppas ha en betaversion redo att sjösätta inom ett par veckor. Därefter siktar han på att lansera en fullständig version i slutet av vårterminen.

- Förhoppningen är att detta ska bli den självklara resursen för alla webbkurser inom gymnasiet. Det viktigaste jag vill uppnå är att engagera och involvera så många som möjligt, både lärare och elever men också gärna yrkesverksamma webbmakare. Jag vet att det finns många lärare runt om i landet som har toppenmaterial och gedigna kunskaper, förhoppningsvis vill dessa bidra till att göra denna resurs ännu bättre!

Patrik understryker att öppna lärresurser kan föra kompetensutvecklingen framåt.

- Kollegiet blir plötsligt utvidgat och omfattar i bästa fall hela världens pedagoger.

I likhet med Klara Patzauer tror inte Patrik Grip Jansson på den, enligt vissa, förlegade modellen där skolan köper in och använder sig av samma lärobok i fem, sex år. Han fastslår att det som är relevant idag inte alltid är det inom ett år och att läromedel idag därför snabbt behöver kunna anpassas, förbättras och förnyas. Därför tror han på de öppna lärresursernas styrka.

- Ibland känns det som om vi fortfarande bara skrapar på ytan av de möjligheter som nya medier ger oss. Vi tänker fortfarande i gamla banor, där saker som bokmetaforen lever kvar. Det är ju inget som säger att sida 2 måste följa sida 1 när vi jobbar med hyperlänkat material. Kanske den ”rätta” röda tråden genom materialet är helt olika för olika elever. Därmed inte sagt att material ska vara fragmentariskt eller osammanhängande...

Patrik Grip Janssons projekt kommer att redovisas på Internetfondens webbplats i juni.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.