Så här går gallringen till

Gallringen av lagen i Webbstjärnan är påbörjad och listan för alla lag som är kvalificerade för diplom publicerades förra veckan. Här kan du läsa om hur hela processen kring gallringen ser ut!

Att gallra i Webbstjärnan är, tror vi, något av det svåraste som finns. Hur värderar man skolarbete? Hur jämför man en klassblogg i Umeå med en klassblogg i Ystad? Ni är ju alla stjärnor på webben, enligt oss!

Just att det är så svårt är också svaret på varför vi har varit hårda i att ta fram våra kriterier för gallringsprocessen. För att påminna sig kan man här läsa hur kriterierna ser ut:

Så här går gallringen till

Gallringen startade den 15 mars. Det är alltså vid det datumet som webbplatsen ska uppnå de grundläggande kraven. Vi tar inte emot efterhandskorrigeringar/kompletteringar på de grundläggande kraven för att vi ska kunna bedöma alla lag på samma sätt och på så vis få en så juste och opartisk gallringsprocess som möjligt.

Webben är dynamisk och föränderlig och vi vet att de bidrag vi gallrar fram från och med den första april kan förändras under tävlingens slutskede. Emellertid kvarstår faktumet att gallringen på de grundläggande kraven och Om-sidan alltid sker utifrån hur sajten ser ut den femtonde mars, och har din sajt inte uppnått de grundläggande kraven vid detta datum så gallras den bort.

Första gallringen

Den första gallringen utgår från de grundläggande kraven, och handlar om att sortera ut vilka som belönas med ett diplom eller intyg från Webbstjärnan. För att få ett diplom/intyg ska följaktligen Webbstjärnans logga vara på plats på förstasidan och länka till www.webbstjarnan.se, och det ska finnas en Om-sida som beskriver vilka som står bakom webbplatsen.

Andra gallringen

Vid den andra gallringen utgår vi ifrån kriterierna på Om-sidan. För att en webbplats ska klara sig förbi den andra gallringen ska alltså följande punkter med tillhörande resonemang finnas med på Om-sidan:

  • Vilka som byggt webbplatsen.
  • Syfte och mottagare.
  • Den pedagogiska kopplingen.
  • Upphovsrätt.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris i Webbstjärnan.
  • Vad man har lärt sig.

100 bästa lagen

Att bli ett av de 100 bästa lagen är det sista nålsögat att ta sig igenom, innan juryns nomineringar presenteras. 100-listan visar på bredden i Webbstjärnan och lyfter fram de skolarbeten som är innovativa och uppfyller bedömningskriterierna.

De nominerade

I Webbstjärnan nomineras tävlande lag utifrån kriterierna i de olika tävlingsklasserna; vilken åldersgrupp eleverna tillhör och vilken sorts webbplats som laget har gjort. I fokus står innehållet och att det finns en tydlig koppling till skolarbete. De nominerade lagen granskas av Webbstjärnans jury, som vid ett jurymöte tillsammans beslutar om de vinnande lagen. Alla lag som blir nominerade blir inbjudna till vår prisutdelning i Stockholm och är garanterade en nomineringsprissumma på 1500 kronor.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.