Foto: The softest sand in Denmark av Peter Alexanderson (CC by, nc, sa)

Skapa en webbplats i Webbstjärnan

Vi har nu öppnat Webbstjärnan för läsåret 2016-2017 och du kan logga in eller registrera dig för skapa en webbplats för dig och dina elevers skolarbete. Fram till den 28 februari 2017 kan du, som pedagog skapa en webbplats, och det är kostnadsfritt.

I Webbstjärnan 2015-2016 skapades det 2000 webbplatser och sammanlagt deltog över 68 000 elever i Webbstjärnan genom att skapa skolarbete på webben. Precis som vanligt är det gratis att delta i Webbstjärnan och vi har stöd och hjälp för dig som är med från första stund. Allt du behöver göra är registrera dig eller logga in att skapa en sajt, sedan är du igång.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.