Snart börjar vi gallringen!

Precis som tidigare stängde Webbstjärnan anmälan den 28 februari. I år är det 2483 lag som deltar i Webbstjärnan, totalt ingår det 62 100 elever i .SE:s satsning för att utveckla skolelevers kunskaper i att använda internet.

I år kommer vi att börja titta på bidragen den 16 mars, och om du vill att dina elever ska komma långt är det viktigt att du har koll på de regler som finns för tävlingen. I all korthet krävs följande för att ett bidrag ska kunna ta sig till en granskning av vår jury:

1. Webbstjärnans logga på första sidan, med en fungerande länk till www.webbstjarnan.se.

2. En sida som heter ”Om” och som innehåller en presentation av följande punkter:

–De som skapat webbplatsen
–Webbplatsens syfte och mottagare
– Information om tävlingsbidraget som berättar hur ni arbetat med upphovsrätten och källor
–Hur ert skolarbete kopplas till läroplanen o Information om vad ni lärt er genom att arbeta med webben
–En motivering till varför just ert bidrag ska vinna

3. Ett innehåll som kopplas och använder webben som en del av skolarbetet

Juryn kommer att granska bidragen efter den 16 mars, så det är ganska precis två veckor kvar att bli klar med webbplatserna. De bidrag som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att granskas av vår jury.

Alla de bidrag som har Webbstjärnans logga på första sidan samt en sida som heter ”Om” kommer som vanligt att belönas med Webbstjärnans fina diplom.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.