Uppmuntra eleverna när de vill skriva och redigera

På bloggen Team Maggan synliggör Margareta Rahm Jansson och eleverna i klass 5B sin vardagsamtidigt som de lär sig hantera internet.

Eleverna är indelade i olika ämnesansvar några veckor i taget berättar Margareta. På det sättet vet de vilket ämne de ska ha extra koll på de veckorna.

– De aktiveras i att tänka kring frågor som: vad jobbar vi med för område nu, vilka mål ska vi nå och vad vill vi skriva om nu? Fotograferande har också blivit ett naturligt inslag under lektionerna då vi nästan bara publicerar egna bilder, säger Margareta.

Det tog tid att lära sig hur man skriver, redigerar, lägger till bilder och filmer samt lägger in nya sidor på webbplatsen. Men klassen löste det genom att lära av varandra.

– Eleverna blev lärare åt varandra. När man lärde sig något nytt fick man i uppdrag att visa det, berättar Margareta.

Hennes bästa tips till dem som vill börja publicera skolarbete på webben är att låta det bli ett naturligt inslag i den "vanliga" undervisningen. Samt att se till att avsätta tid i början och uppmuntra eleverna när de vill skriva och redigera.

– Börja enkelt! Titta på bloggen tillsammans, visa varandra vad som skrivits och tipsa varandra om vad man kan skriva, så leder det till hur man får skriva och vad man får publicera, säger Margareta.

Bloggens målgrupp är i första hand eleverna själva och deras föräldrar. Att läsa bloggen blir ett sätt för föräldrarna att "lära känna" sitt barns kompisar och se vad de gör i skolan.

– Det kan skapa samtal hemma och leda till en kommunikation om skolan på ett naturligt sätt. Sen vill vi också visa andra klasser, skolor och övriga intresserade vad mycket som görs i skolan. Att se skolan på ett positivt sätt, avslutar Margareta.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.