Var är Om-sidan?

I Webbstjärnan pratar vi ofta om Om-sidan. Den är viktig ur ett källgranskningsperspektiv. Låt omvärlden få veta att er blogg kan man lita på!

En av de viktigaste sakerna Webbstjärnan trycker på vad gällande att publicera skolarbete på internet är den så kallade Om-sidan. Om-sidan är, som många av er redan vet, ett av de grundläggande kraven i Webbstjärnan. Den är emellertid inte unik för enbart Webbstjärnan utan är viktig världen över, när det kommer till webbpublicering i stort.

Det här kan du testa på själv! Nästa gång du surfar in på en sajt: leta efter Om-sidan. I nio fall av tio a kommer du hitta en sida som heter ”Om”,”About” eller liknande, som berättar information om webbplatsen.

Varför är då Om-sidan så viktig?

Om-sidan berättar vilka ni är som står bakom webbplatsen, vad syftet med webbplatsen är och hur webbplatsens upphovsmän förhåller sig till upphovsrätten (både den egna och ifall ni använder andras material).

För besökare handlar i mångt och mycket Om-sidan om källgranskning. Som besökare vill man kunna nå information vilka som ligger bakom webbplatsen och vad syftet är för att utifrån det göra en bedömning om webbplatsens information är relevant och trovärdig.

Det är också därför vi gång på gång påminner er om vikten med att lägga upp er Om-sida. Låt omvärlden få veta att ni är en källa värda att lita på!

(Psst! Behöver du hjälp med att få upp din Om-sida? Kontakta oss på support@webbstjarnan.se / 08 452 35 06)

Kommenteringen är stängd för denna artikel.