Varför ska du vara med i Webbstjärnan? Är det av kärlek?

Varför är du med i Webbstjärnan?Är det för att rektorn har sagt att det är bra att blogga för eleverna eller är det av andra skäl?

När vi frågade Maria Stranne i Ale kommun, varför hon tillsammans med sina elever är med i Webbstjärnan kom det ett självklart och enkelt svar:

Vi är med i Webbstjärnan för att mina elever älskar sina bloggar

Så vilka är skälen till att du är med tillsammans med dina elever i Webbstjärnan, är det av nyfikenhet, eller är ni med av helt andra skäl? Berätta!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.