Varför ska du vara med i Webbstjärnan – för att David Larsson hjälper dig…

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att du älskar internet, eller för att vi är bäst?

I supporten kommer det med jämna mellanrum korta och kärnfulla kärleksförklaringar till mina kollegor som arbetar i Stjärnsupporten: David, Malli och Paulina. I ett mejl skrev en pedagog:

"Om Webbstjärnan har jag bara gott att säga, David Larsson som har hjälpt mig har varit en riktig klippa :-) utan honom hade jag nog gett upp rätt fort"

Det är med stolthet som vi tar emot dessa hyllningar, och tänker att det är ni pedagoger och lärare som är hjältarna där ute i skolan som trots att det tar emot fortsätter att arbeta på, med internet i skolan tillsammans med era elever. Men vilka är skälen till att du är med i Webbstjärnan? Berätta!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.