Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att det är roligt!

Skälen till att vara med i Webbstjärnan kan vara många, vilka är dina?

På bloggen Ett skepp kommer lastat har eleverna själva skrivit om vad de har lärt sig genom att blogga. Bland alla fina orsaker till att vara med i Webbstjärnan skriver en elev:

bloggen är rolig man kan skicka in lite saker

Skolarbete ska vara roligt och en av många anledningar till att vara med i Webbstjärnan är att det är roligt, eller hur? Men det finns ju så många fler, berätta för oss om vilka skäl du har till att vara med i Webbstjärnan.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.