Varför ska du vara med i Webbstjärnan – för att dina elever ska få diplom?

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att du tillsammans med dina elever vill skapa läslust, eller är det för att de ska få ett diplom som visar vad de kan?

På Ekillaskolan i Märsta arbetade eleverna i SVA med boken Om Zlatan och skrev texter kring dessa för att publicera dem på nätet på webbplatsen omzlatan.se. I en intervju med en av dessa elever får han frågan om vad han ska använda diplomet till och svarar:

"diplomet visar att jag är bra på någonting och då kan jag använda det som en referens"

Varför är du och dina elever med i Webbstjärnan? Glöm inte att komplettera om-sidan så att ni får varsitt fint Webbstjärnediplom i slutet av terminen, ett bevis på kunskaper.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.