Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att dina elever ska få sjunga sig till läsning!

Varför är du med i Webbstjärnan tillsammans med dina elever? Vad gör att du har valt att blogga, bygga en webbplats inom ramen för Webbstjärnan?

Är du med i Webbstjärnan för att du tillsammans med dina elever arbetar med att skriva sig till läsning? Eller är det för att du tillsammans med dina elever använder webben och ipads för att sjunga er till läsning? Kristina Skavenstedt på Svandammsskolan är tillsammans med sina elever på webbplatsen Sångsvanarna med i Webbstjärnan för att:

skriva och sjunga oss till ökad läsförståelse och läshastighet

 Tänka sig, inte bara att de skriver sig till läsning, de sjunger sig till läsning också. Så berätta, varför är du med i Webbstjärnan? Varför använder du en blogg tillsammans med dina elever?

Kommenteringen är stängd för denna artikel.