Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att eleverna ska få verkliga mottagare

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att variera arbetssättet, eller för att motivera dina elever?

Eller har du liksom Malin Nilsson målet att komma dit jag vill, eller som hon tillsammans med sina elever skriver på deras blogg vipublicerar.se:

"Genom att publicera sina berättelser på Internet får barnen/eleverna en verklig mottagare för sitt skolarbete."

På sin webbplats Vi publicerar lägger eleverna ut sina egna böcker, det är bara att läsa och ta del av deras berättelser, internet när det är som bäst!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.