Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att kommunicera med världen!

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att få möjlighet att kommunicera med andra skolor och samarbeta, eller vilka är dina skäl?

På Ersmarks skola i Umeå startade de en webbplats This is me - Who are you? i Webbstjärnan med följande slogan "I dare - and I learn" . Syftet med bloggen är tydligt:

Class 4 in Ersmark want to learn more english by communicating with other people. Welcome!

Eleverna var tillsammans med sin lärare med i Webbstjärnan för att kommunicera med världen. Men skälen till att använda Webbstjärnan och webbpublicera tillsammans med eleverna är många fler, så vilka är dina? Berätta!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.