Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att synliggöra lärprocesser!

Skälen till att vara med i Webbstjärnan är många. Kanske vill du precis som andra lärare hitta verktyg för normativ bedömning, eller för att synliggöra lärandet?

Ett av många skäl till att vara med i Webbstjärnan och ha en blogg tillsammans med sina elever är det som Malin Leijon tar upp när hon gästbloggade hos oss och skriver att genom bloggen fick hon

synliggjort våra olika lärprocesser

Vilka är dina skäl till att vara med i Webbstjärnan? Berätta! Du vet väl att det inte är för sent att starta en blogg, och på så sätt arbeta med att synliggöra skolarbetet tillsammans med dina elever. Gör det!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.