Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att utveckla dina elevers läsförståelse!

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att skapa skolarbete på webben, att arbeta med webbpublicering eller vilka är dina skäl?

Är du med i Webbstjärnan för att du precis som Ulrika Pettersson funderat på frågan om:

Hur ska jag lära/hjälpa mina elever till en djupare läsförståelse?

I samarbete med Marie Andersson har Ulrika skapat en webbplats Miovi för att tillsammans med eleverna arbeta med romanen Mio min Mio för att utveckla och fördjupa elevernas lässtrategier.

Varför är du med i Webbstjärnan? Vilka är dina skäl? Berätta!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.