Varför ska du vara med i Webbstjärnan? För att utveckla ett entreprenöriellt arbetssätt!

Varför är du med i Webbstjärnan? Är det för att utveckla dina elevers entreprenöriella arbetssätt?

På Alviksskolan är de med i Webbstjärnan med projektet House of Alvik, ett ämnesövergripande projekt som bygger på att eleverna löser olika uppdrag. De deltar i Webbstjärnan för att utveckla

ett entreprenöriellt förhållningssätt, som får eleverna att omsätta idéer till handling

Så varför är du med i Webbstjärnan? Berätta om vilka skälen är till att du deltar i Webbstjärnan tillsammans med dina elever.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.