Hjälper dig av Therese Tjernström CC CC-BY-NC

Vårt mål är alltid att hjälpa så många att komma så långt som möjligt

Vi förtydligar om vad som händer i gallringsprocessen. Dessutom lanserar vi en fundering: vad tror du om en egen nominering till kommande tävlingar?

Med tanke på att vi i år har fått några besvikna frågor om hur gallringsprocessen ser ut när bidrag gallrats bort har vi på Webbstjärnan tänkt oss att vi än mer måste tydliggöra tävlingsaspekten och hur gallringen går till.

Vårt förslag

Vårt förslag är att vi nästa år låter deltagande lag nominera sig till tävlingen genom att fylla i ett formulär – och istället för att vi gallrar och bedömer varje enskild punkt på Om-sidan tittar vi på de bidrag som nominerar sig och bedömer dem utifrån våra kriterier. Vad tror du om detta? Kommentera gärna, eller lämna dina synpunkter till oss via mejl på support(a)webbstjarnan.se.

Gallringens utformning

Att gallra och utse nominerade i Webbstjärnans tävling är nämligen något av de svåraste man kan göra: det finns så många helt otroliga skolarbeten där ute som vi vill lyfta, premiera och hylla. Vi försöker lyfta bidrag löpande under hela läsåret. Men ifrån 1 april och framåt är Webbstjärnan en tävling - och en tävling behöver ha tydliga regler och struktur för hur bedömning sker; där, i Webbstjärnans fall, en komplett Om-sida är en del i att ta sig vidare efter den andra gallringen. När vi har över 3200 tävlingsbidrag att välja bland behöver just den delen vara ganska instrumentell.

I år har vi försökt förtydliga detta genom:

Du är redan en vinnare i våra ögon

När vi nu går vidare i processen och på torsdag presenterar de 100 bästa lagen, notera att vi då inte värderar era skolarbetens engagemang eller skolarbetets kvalitet utan att vi snarare vill visa på en bredd och på vad man kan göra i Webbstjärnan. Vi vill visa vad alla elever i alla åldersgrupper gör, och vilka unika, spännande och engagerade bidrag som finns runt om i landet som på intressanta vis uppfyller våra bedömningskriterier: webbanpassning, hur den pedagogiska kopplingen mellan skolarbetet och sajten ser ut, bidragets innehåll och val av medieformer och även en hel del utifrån den egna motiveringen. Det betyder alltså att vi inte mäter eller på något vis värderar ert engagemang!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.

Kommentarer

 • Andreas Ekblad 15 april 2014, kl 08.55

  Jag tycker ni har varit mycket tydliga i gallringsprocessen, det har inte funnits några oklarheter alls. Vi har fått mycket feedback och support från er längs hela vägen i arbetet med vår blogg. Visst är det kul med tävlingen...men det är ju inte huvudsyftet med Webbstjärnan tycker jag. Ert förslag på 'egen nominering' kan vara en god ide! Tack för allt stöd och hjälp!

 • Lili 15 april 2014, kl 09.37

  Hej!
  Har följt funderingar efter andra gallringen.
  Bra att skapa en diskussion så att ännu fler vill vara med och utvecklas.
  De lärare som har många webbplatser kan omöjligt få tid att hjälpa till alla; oftast sker arbetet med Webbstjärnan på lärarnas fritid.
  Mitt förslag är att till nästa år göra brödtexten som förklarar Om sidans krav till en tydligare stödsturktur. Det är lättare för både vuxna och elever att följa en checklista i form av en tabell. Eleverna kan göra mycket själva om det uppgifterna framgår tydligt och kan kryssa/färglägga det som är klart.
  Jag har gjort ett sådant förtydligande och har pratat med David; skickar till er efter Påsklovet.
  Jag har också tänkt på att jag behövt säga ofta till mina elever som kommit i olika tävlingar som tvåa att jag antingen missat några detaljer kring kraven (det har hänt oss 2011 på First Lego League, vi noterade inte källor vi använt) och att vi ser till nästa år att skriva upp ordentligt vad som behövs.
  Idealiskt vore att man kunde bedöma sajter utifrån innehåll och i sista bedömningen utesluta dessa som inte har Om sidan eller svar på alla frågor kring den. Man är med länge men kan inte få första pris.
  Har inte just nu helt klar idé vilka innehållskriterier man skulle kunna ha men är medveten att det skulle försvåra Webbstjärnans arbete och fler skulle behöva arbeta.
  Jag försöker förklara för mina elever att för det mesta;kring prylar och system som är komplexa måste alla delar monteras- om det ska fungera. Och det fungerar inte om dyra delar bara finns där. Men vi kan beundra delarna.
  Jag tycker att det är bra att ni uppmärksammar funderingar och kritik men glöm inte att Webbstjärnan gör ett fantastiskt och seriöst arbete. Dagens inlägg är ett bevis för det.
  Jag är väldigt nöjd med supporten; tänk om man kunde få hjälp lika snabbt när man ringer Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skolverket, sjukvårdsupplysningen eller sin egen teleoperatör.
  Lili Kapper, Klastorpsskolan, Stockholm