Veckans fråga: Hur får du använda bilder på webben?

Alla Webbstjärnor använder bilder på sina webbplatser. Därför handlar veckans fråga om vilka bilder du kan använda på din webbplats. När det kommer till bilder så behöver man förhålla sig till en lag som heter Upphovsrättslagen som handlar om de rättigheter som en upphovsman (fotograf, författare, musiker etc.) har.

Alla bilder som finns på internet har en upphovsman. Om du vill använda bilder som någon annan har skapat eller tagit måste du ha upphovsmannens tillstånd. Du måste alltså fråga om lov innan du använder andras bilder. Det gäller även de bilder som dina elever, kompisar och vänner tar, och som du vill publicera eller sprida på internet. Det spelar ingen roll om eleven/kompisen/vännen har tagit bilden med din mobiltelefon eller med skolans padda, det är fortfarande fotografen (den som skapade bilden) som har rättigheterna till bilden. Därför måste man fråga.

Om du använder bilder som är licensierade under Creative Commons, och det finns det gott om bilder som är bland annat på Wikimedia Commons, är det viktigt att du tydliggör vem som har gjort bilden (fotografens namn) och bildens namn samt anger vilken licens som bilden får spridas vidare under.

Du kan lära dig mer om bilder och publicering av bilder genom att ta del av följande filmer eller ladda ner pdf:en "jag hittade en bild..." från oss på Webbstjärnan.

Har du önskemål om vad som ska finnas med i nästa veckans fråga? Skriv en kommentar eller mejla Therese!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.