Veckans fråga: Hur kommer jag långt i tävlingen?

Vi på Webbstjärnan börjar känna av tävlingspirret och får frågor från lärare, pedagoger och elever om hur man kommer långt i tävlingen. Det är dags att reda ut några frågetecken.

Du behöver se över din om-sida. Den är din ingång till juryn! Om-sidan behöver uppfylla följande villkor:

  • Vilka som byggt webbplatsen - Beskriver lagets medlemmar, årskurs och skola (behöver inte innehålla uppgifter som identifierar de tävlande).
  • Webbplatsens syfte och mottagare - Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen.
  • Den pedagogiska kopplingen - Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro/kurs-planen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare
  • Upphovsrätt - Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris - Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.

Om du inte har med alla ovanstående punkter gallras sajten bort och är inte längre med i tävlingen. Nästa steg är att bedöma innehållet på sajten. Läs gärna mer om bedömningen.

Har du ännu inte anmält din skapade sajt till tävlingen gör du det genom att fylla i det här formuläret.

Har du önskemål om vad som ska finnas med i nästa veckans fråga? Skriv en kommentar eller mejla Therese!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.