Skärmdump från upphovsrättsfilmen av Webbstjärnan, Jesper Wallerborg, Göran Thorén CC BY

Veckans fråga: Jag använder ju fria bilder, varför frågar du om användningsrätten?

Upphovsrätten är ibland otacksam när man snabbt vill låna andras bilder. Vi har blivit så vana vid att allting på internet ska gå snabbt – men upphovsrätten är fortfarande viktig och ska följas. Här får du konkreta verktyg för att veta vilka bilder du får använda.

Du som är med i Webbstjärnan kommer alltid att stöta på frågan om upphovsrätt eftersom ett av våra villkor är att du ska redovisa hur du ställer dig till upphovsrätt på din Om-sida, genom att ange upphovsrätten för ditt eget material, sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats samt förklara hur du har förhindrat plagiering.

Vad gäller då? Fråga alltid om lov!

Du ska alltid fråga upphovsmannen om lov när du vill använda någon annans verk. Om/när du får ett godkännande ska du ta hänsyn till upphovsmannens villkor (till exempel att upphovsmannen vill bli namngiven tillsammans med verket) och det är också viktigt för besökaren att veta om de får använda verket. Därför ska du alltid ange vilken användningsrätt som gäller på det material som används på din sajt. När ingenting står om materialet på en sajt ska du utgå från att det är copyrightskyddat. Om du däremot ser en Creative Commons-licens kan det betyda att du får använda materialet.

Genom att göra användningsrätten tydlig gör vi tillsammans webben mycket bättre!

Film om upphovsrätt


Lär dig mer om upphovsrätt här!

 

Har du önskemål om vad som ska finnas med i nästa veckans fråga? Skriv en kommentar eller mejla Therese!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.