Vi går igenom alla sajter!

Varje vecka kollar vi på era webbplatser som deltar i Webbstjärnan för att kika på om ni uppfyller de grundläggande villkoren. Men för att gå riktigt långt i tävlingen krävs det att man har en fullständig Om-sida. Den här veckan påbörjar vi arbetet med att kolla på hur era Om-sidor ser ut och kommer sedan att lista 10 favoriter ur varje tävlingsklass.

Den riktiga gallringen drar inte igång förens nästa år den 15 mars, så än finns det gott om tid för dig att arbeta på din webbplats. Har du ännu inte fått Webbstjärnans logga och en Om-sida på plats kan du ta del av vår snabbguide här.

Vad innebär en fullständig Om-sida?

Av en fullständig Om-sida ska följande framgå kortfattat i text:

  • Vilka som byggt webbplatsen - Beskriver lagets medlemmar, årskurs och skola (behöver inte innehålla uppgifter som identifierar de tävlande).
  • Webbplatsens syfte och mottagare - Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen.
  • Den pedagogiska kopplingen - Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läro/kurs-planen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare
  • Upphovsrätt - Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris - Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.

Har du några frågor om din Om-sida eller hur du ska göra är du varmt välkommen att kontakta supporten på 08-452 35 06 eller support@webbstjarnan.se.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.